Τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία μας

Παθητική Πυροπροστασία

Η εταιρία PROfessional MATerials CONstruction ειδικεύεται στα συστήματα παθητικής πυροπροστασίας. Συνεργάζεται με εταιρείες, για την διάθεση των προϊόντων και πιστοποιημένων συστημάτων & εφαρμογών τους, σε έργα στην Ελλάδα.

Τον Ιανουάριο του 2005 δημιουργήθηκε το κατασκευαστικό τμήμα πυράντοχων συστημάτων. Από τον Ιανουάριο του 2008 ασχολoύμαστε με την πιστοποιημένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, κατασκευή όλων των εφαρμογών σε συστήματα πυροπροστασίας.
Τα πεδία εφαρμογών είναι:

    •  Σε κτήρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, κ.α.)
    •  Πυροπροστασία σηράγγων
    •  Πυροπροστασία διυλιστηρίων (Oil and Gas)

Ανακαίνιση & εκμετάλλευση κτηρίων

Ο μηχανικός Ανδρέας Ολυμπίου και οι συνεργάτες μηχανικοί της εταιρείας, στοχεύουν στο σχεδιασμό, που θα καλύψει τις αισθητικές αλλά και λειτουργικές ανάγκες του χρήστη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό, υλοποιεί την κατασκευή με γνώμονα την αισθητική πληρότητα συνδυασμένη με τα υψηλά επίπεδα άνεσης και την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του χώρου προσφέροντας ένα καθόλα άρτιο αποτέλεσμα.

Σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις προτείνουμε την βέλτιστη λύση, χρησιμοποιώντας πάντα τα καλύτερα προϊόντα και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Στόχος μας η ικανοποίηση των πελατών μας και η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης.

Πεδία εφαρμογών Παθητικής Πυροπροστασίας

Η εταιρεία ασχολείται και εξειδικεύεται σε εφαρμογές στα εξής Συστήματα Παθητικής Πυροπροστασίας

• Πυράντοχες οροφές (έως FRL 240’).
• Πυράντοχα χωρίσματα (FRL έως 240’) PROMAT.
• Πυράντοχους αεραγωγούς (FRL 120’) PROMAT .
• Πυράντοχους αγωγούς καλωδίων (FRL 120’) PROMAT .
• Πυράντοχες επενδύσεις μεταλλικών στοιχείων (FRL 180’) PROMAT.
• Πυράντοχα συστήματα (Η/Μ διελεύσεων) παρεμπόδισης φωτιάς (FRL 240’) PROMAT.

Πιστοποιήσεις

  • Promat recognized Contractor Certificate 
  • Promat recognized Applicator Certificate 
  • PIROSYSTEM contractor’ s Licence